service

Rozšírte existujúci projekt

Bez ohľadu na to, či je to malá funkcia, ktorú treba vytvoriť, alebo ide o väčšiu časť Vášho projektu, ak narazíte na neznámi problém alebo Vám chýbajú kapacity pre vývoj, musíte hľadať externú pomoc. Obraťte sa na mňa. Povedzte mi, aký máte problém, na akom projekte pracujete a akú technológiu používate a ja vám spolu s mojími spolopracovníkmi rád pomôžem!

Vytvorte nový projekt

Byť zapojený do celého procesu od návrhu cez realizáciu až po testovanie je pre mňa veľmi zaujímavé. Počas mojej profesionálnej kariéry som nazbieral veľa vedomostí a spoznal širokú škálu technológií, ktorú teraz využívam na vývoj nových aplikácií a produktov. Pozri sa na moje nanjnovšie projekty WebBSC a AFinConnector.

Vytvorte MPV, založené na Vašej idei

Ešte predtým, ako strávite mesiace alebo dokonca roky s vývojom svojej kompletnej aplikácie, skúste vytvoriť MVP - minimum viable product. Táto prvá verzia aplikácia Vám umožní rýchlo získať spätnú väzbu zákazníkov. Zákaznícka odozva môže byť opäť využitá na analýzu, ktorým smerom by sa váš projekt mal uberať. MVP Vám pomôže ušetriť finančné aj ľudské zdroje. Ak máte predstavu o produkte, vytvorte MVP a prekvapíte zákazníkov!