service

Máte problémy s výkonom databázových systémov?

Ponúkam vám konfiguráciu, údržbu a analýzy výkonnosti databáz Oracle, SQL Server a NoSQL databáz. Mám viac ako 20 rokov skúseností vo vývoji a riešení problémov v Oracli, viac ako pätnásť rokov som sa podieľal na vývoji aplikácií v SQL Serveri. Niekoľkoročné skúsenosti s NoSQL riešeniami, ako MongoDB, ElasticSearch alebo Cassandra, dotvárajú moje databázové portfólio. Kontaktujte ma, ak máte problémy s výkonom svojich databázových riešení. Ponúkam konkrétne test-cases pre testovanie zaťaženia rôznych databázových systémov. V prípade potreby môžem pomôcť pri migrácii Vašej databázovej aplikácie, alebo jej špecifických častí, do novej databázy.

Preneste Vašu starú MS Access aplikáciu do nových databázových systémov!

V posledných rokoch som prenášal viaceré aplikácie z MS Accessu do SQL Servera alebo Oracla. Mnoho firiem začalo vývoj svojich aplikácií s využitím MS Accessu. Vývoj v tomto systéme bol rýchly a aplikácie mohli byť vyvíjané aj užívateľmi bez špeciálnych programovacích znalostí. Avšak aplikácie rástli, stále viac a viac užívateľov pracovalo s danou aplikáciou a v databáze bolo zhromažďovaných stále viac a viac dát. Nedostatky takýchto riešení sa začali rýchlo prejavovať. Nebola podporovaná súbežná práca viacerých užívateľov alebo existovali problémy s obrovským množstvom dát, atď … Ako riešenie takýchto problémov ponúkam veľmi výhodné projekty pre prenos dát z MS Access do SQL Servera alebo Oracla.

Nájdite pre Vás tie najlepšie databázové systémy!

Plánujete komplexné aplikácie s vysokým zaťažením a veľa súbežnými užívateľmi? Potrebujete aplikáciu na spracovanie a analýzu terra bajtov dát? V tom prípade si potrebujete dobre rozmyslieť, ktorý z veľkého výberu databázových systémov vyhovuje najlepšie týmto požiadavkám. Aspekty, ako cena a funkčnosť je potrebné zohľadniť tak isto, ako aj spôsob, akým sú dáta v databáze uložené a aký je prístup na tieto dáta. Moje skúsenosti Vám pomôžu pri analýze možných databázových riešení a pri hľadaní optimálnych systémov.