service

Najlepší poskytovateľ cloudu

Široká škála rôznych poskytovateľov a produktov nemusí vždy priniesť jasné rozhodnutie - PaaS (Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Maas (Metal as a Service) alebo jednoduché VM (Virtual Machines). Často až pri integrácii programov môžeme zistiť, či poskytovateľ a produkt sú vhodné pre naše riešenie. Moje bohaté skúsenosti s rôznymi poskytovateľmi cloudu a ich produktami Vám ušetria čas na analýzy a testy hosťovských produktov a pomôžu Vám nájsť najvhodnejšie riešenia pre Vaše aplikácie a programy.

Konfigurácia

Cloudová konfigurácia pre Váš produkt nie je žiadny problém. Pripravím prostredie a pomôžem vám automatizovať proces vývoja. Skutočná hodnota cloudu spočíva v automatizácii.

Využitie výhod cloudu

Ak ste sa rozhodli dať Vaše riešenie do cloudu alebo zmeniť poskytovateľa prípadne hosťovské riešenia, môžem vám pomôcť v procese adaptácie - presunúť Váš projekt zo starého hosťovského produktu do nového cloudu, urobiť úpravy procesov a automatických inštalácií.